Politisk plattform for Ullern bydel 2019-2023

Etter sonderinger og forhandlinger inngikk styret i MDG Ullern på slutten av oktober 2019 en avtale med Høyre og Venstre om samarbeid for perioden 2019-2023.

 

2. november 2019

MDG var det partiet som økte mest i oppslutning i bydelen sist valg. Høyre gikk tilbake men har fortsatt flertallet. Vi har lyttet til velgernes tydelige tale: De vil ha et grønnere Ullern.

Vi har forhandlet frem en politisk plattform med en rekke grønne tiltak. Ikke minst skal vi lage en konkret miljø- og klimaplan for bydelen som skal rapporteres på hvert år.

Akkurat som Oslo har en historisk grønn plattform i perioden, så har bydel Ullern fått en grønnere plattform enn noen gang.

Sammen gjør vi Ullern grønnere!

Politisk plattform Ullern 2019-2023