Bydelsprogram 2019-2023

Ullern MDGs bydelsprogram viser hva våre bydelskandidater vil prioritere å jobbe med i perioden 2019-2023.

MDG tar ansvar for mennesker og miljø, for kommende generasjoner og for naturen rundt oss. Vi setter klimakrisen, den økologiske krisen og det gode byliv øverst på dagsorden. De siste fire årene har MDG tatt Oslo inn i et ekte grønt skifte, men mye gjenstår. Vi vil mer.

Vårt bydelsprogram her fire mål for vårt arbeid i Ullern bydel, som supplerer MDGs Oslo-program:

Ullernmål 1 – En klimanøytral og klimatilpasset bydel

Ullernmål 2 – En bydel det er godt å bo i

Ullernmål 3 – En bydel som tar vare på sitt naturmangfold

Ullernmål 4 – En levende, nyskapende og medmenneskelig bydel

Klikk på lenken under for å se programmet (PDF).

Ullern MDG program 2019-2023 (PDF)